Goto main content
Logo-banner
isgaende fartoy april 2013

Det kommende isgående forskningsfartøyet, "Kronprins Haakon", skal spille en sentral rolle i Havforskningas polhavsprosjekt. 

Photo: Rolls Royce

Penger til å utforske Polhavet:

Havforskingsinstituttet har fått 25 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å utforske økosystemet i Polhavet. Blant annet skal det gjennomføres et grunnleggende tokt i 2017 med ”Kronprins Haakon”.

Published 01.07.2015 - Updated 01.07.2015