Goto main content
Logo-banner
Helmer Hanssen, skraa bakfra, nett

I høst har det ligget store mengder is i farvannene nord for Svalbard. Det trenger ikke bety at havet er kaldt. 

Photo: Thomas Wenneck

Islagt hav trenger ikke være kaldt (oppsummering av SI_ARCTIC-toktet 2014)

Mye is på havoverflaten trenger ikke bety at det er kaldt hav. Nord for Svalbard så vi is og smeltevann på havflaten, mens vi målte sju varmegrader på 30 meters dyp. Under det første toktet i prosjektet SI-Arktis var torsken den fiskearten som ble fanget flest steder. Mellom de isfrie områdene i Framstredet og de isdekkete områdene nord av Svalbard var det tydelige forskjeller i arter og mengde plankton, fisk og sjøpattedyr.