Goto main content
Logo-banner
Blaakval

Havforskerne har sett mye blåhval i løpet av toktet med "Helmer Hanssen". 

Photo: Christian Irgens

Hval, sel, sjøfugl og isbjørn (toktdagbok 2014)

På vår vei gjennom isen har vi sett mye hval. Spesielt blåhvalen, den største av dem alle og som kan bli inntil 30 m lang, er det mye av i år. På de åtte dagene vi nå har vært ute har det blir registrert hele 25 eksemplarer av denne kjempen. Dessuten har vi så langt (per 26. aug) observert 15 vågehval, 17 finnhval, tre knølhval, én spermhval og 52 kvitnos.