Goto main content
Logo-banner
Toktkart 190814, lite

Det markerte området viser det planlagte dekningsområdet for toktet. 

Framstredet er nøkkelen til Polhavet (toktdagbok 2014)

Området vest av Svalbard heter Framstredet, og det er i dette området hovedinnstrømmingen av varmt Atlanterhavsvann fra Norskehavet til Polhavet finner sted. Denne innstrømmingen fører med seg varme, fiskelarver og plankton til Polhavet. For å forstå hvilke endringer som kan finne sted i Polhavet er det derfor viktig å vite hvordan forholdene er i Framstredet.