Goto main content
Logo-banner
Tanglopper etc

Tanglopper og reker fra brattlia vest for Svalbard. 

Photo: Lis L. Jørgensen

Den marine brattlia vest for Svalbard (toktdagbok 2014)

Toktet vårt observerer livet på havoverflaten (fugl og sjøpattedyr), men vi undersøker også livet i vannsøylen (plankton, maneter, fisk) og videre helt ned på bunnen (bentos og fisk).